Είστε εδώ :σπίτι βέλος Αναζήτηση :

25 αντικείμενα βρέθηκαν

  Βελτίωση αναζήτησης ανά κατηγορία
έκπτωση Δωρεάν αποστολή logo free shipping Εμφάνιση υψηλό ποσοστό μόνο προμηθευτή
θέα View by List   View by Grid
περιεκτική
τιμή
Νέο αντικείμενο
Νέα προμηθευτή First
Ο όγκος των πωλήσεων
Βαθμολογία Θέση
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 21.90 ~ 21.90 / κομμάτι
Κωδικός προϊόντος : 15931099
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 2.05 ~ 2.05 / είδος
$ 61.50 ~ 61.50 / παρτίδα
(30 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713035
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.62 ~ 1.62 / είδος
$ 64.80 ~ 64.80 / παρτίδα
(40 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713015
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 3.39 ~ 3.39 / είδος
$ 33.90 ~ 33.90 / παρτίδα
(10 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713012
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 2.60 ~ 2.60 / είδος
$ 65.00 ~ 65.00 / παρτίδα
(25 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713637
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 3.62 ~ 3.62 / είδος
$ 36.20 ~ 36.20 / παρτίδα
(10 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713652
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 2.51 ~ 2.51 / είδος
$ 62.75 ~ 62.75 / παρτίδα
(25 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713655
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.26 ~ 1.26 / είδος
$ 37.80 ~ 37.80 / παρτίδα
(30 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713651
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.28 ~ 1.28 / είδος
$ 64.00 ~ 64.00 / παρτίδα
(50 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713503
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.27 ~ 1.27 / είδος
$ 63.50 ~ 63.50 / παρτίδα
(50 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15713494
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.30 ~ 1.30 / είδος
$ 65.00 ~ 65.00 / παρτίδα
(50 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15714448
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.57 ~ 1.57 / είδος
$ 62.80 ~ 62.80 / παρτίδα
(40 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15714871
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 3.62 ~ 3.62 / είδος
$ 36.20 ~ 36.20 / παρτίδα
(10 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15714867
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 24.79 ~ 24.79 / κομμάτι
Κωδικός προϊόντος : 15718349
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 1.10 ~ 1.10 / είδος
$ 55.00 ~ 55.00 / παρτίδα
(50 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15774760
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 2.67 ~ 2.67 / είδος
$ 66.75 ~ 66.75 / παρτίδα
(25 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15806223
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 24.65 ~ 24.65 / κομμάτι
Κωδικός προϊόντος : 15839876
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 67.19 ~ 67.19 / κομμάτι
Κωδικός προϊόντος : 15844521
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 3.28 ~ 3.28 / είδος
$ 32.80 ~ 32.80 / παρτίδα
(10 στοιχεία ανά παρτίδα)

Κωδικός προϊόντος : 15858625
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
$product.filteredProdname.replaceAll('

$ 7.80 ~ 7.80 / κομμάτι
Κωδικός προϊόντος : 15849499
Πωλητής : snow_dream_39_s_store Δείτε όλα τα θέματα »
εγγραφές :25   σελίδες: 2   πρώτα Προηγούμενο 1 2 επόμενος τελευταίος

Seller Information

snow_dream_39_s_store snow_dream_39_s_store

Member Since: 2014-05-10

0.00% Positive Feedback

Item as Described:

 5.00

Price & Quality:

 5.00

Delivery & Charge:

 5.00

Service:

 5.00

Horrible Exception: org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JDBC Connection for transaction; nested exception is org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (Io exception: The Network Adapter could not establish the connection) at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager.doBegin(DataSourceTransactionManager.java:238) at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:374) at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:263) at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:101) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171) at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204) at com.sun.proxy.$Proxy14.getHotSelledProducts(Unknown Source) at com.mic.escrow.buyer.modules.screens.search.SellerHotSelling.doBuildTemplate(SellerHotSelling.java:52) at org.apache.turbine.modules.screens.VelocityScreen.doBuildTemplate(VelocityScreen.java:79) at org.apache.turbine.modules.screens.TemplateScreen.doBuild(TemplateScreen.java:100) at org.apache.turbine.modules.Screen.build(Screen.java:57) at org.apache.turbine.modules.ScreenLoader.eval(ScreenLoader.java:107) at org.apache.turbine.modules.layouts.VelocityOnlyLayout.doBuild(VelocityOnlyLayout.java:93) at org.apache.turbine.modules.Layout.build(Layout.java:53) at org.apache.turbine.modules.LayoutLoader.exec(LayoutLoader.java:101) at org.apache.turbine.modules.pages.DefaultPage.doBuild(DefaultPage.java:146) at org.apache.turbine.modules.Page.build(Page.java:53) at org.apache.turbine.modules.PageLoader.exec(PageLoader.java:101) at org.apache.turbine.Turbine.doGet(Turbine.java:799) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:470) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:859) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:602) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (Io exception: The Network Adapter could not establish the connection) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1225) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:880) at org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager.doBegin(DataSourceTransactionManager.java:200) ... 33 more Caused by: java.sql.SQLException: Io exception: The Network Adapter could not establish the connection at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:111) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:145) at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:254) at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:386) at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.(PhysicalConnection.java:413) at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.(T4CConnection.java:164) at oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:34) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:752) at org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) at org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:294) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1247) at org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1221) ... 35 more
Get Alert

Λάβετε τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τα αγαπημένα σας προϊόντα και εξαιρετικές προσφορές

Sign up now >

Μείνε συνδεδεμένος

  • Facebook
  • Τουίτερ
  • Pinterest
  • Google +
Χονδρικό Marketplace - MadeInChina Προϊόντα - Πόλη Δημοφιλή Προϊόντα
Περιήγηση Αλφαβητικά: ΈΝΑ σι ντο ρε μι φά σολ Η εγώ J Κ μεγάλο Μ Ν O Π Q Ε μικρό Τ U V W Χ Υ Z 0-9
Πνευματικά Δικαιώματα & αντίγραφο? 2009-2016 ShopMadeInChina.com Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. & Nbsp?
paypal
paypal
Powered by Fulldol