Δείτε Όλες τις Εικόνες προϊόντος

HairYouGo 27 Soft Dread Lock Hair 15roots pack 75g

HairYouGo Soft Dread Lock Hair 27# 14roots/pack 12 inch Kanekalon Low Temperature 75g Synthetic Curly Crochet Braids Hair

Specifications